Dydaktyka

Wszystkie wpisy na stronie pojawiają się jako notki na blogu. Część z nich stanowi rozdziały podręcznika mojego autorstwa. Tutaj znajdziesz dokładną mapę, która pozwoli Ci na swobodne przemieszczanie się po chaotycznie (tylko z pozoru!) dodawanych wpisach. Linki nieaktywne – w bliskiej przyszłości! Jeżeli czegoś bardzo Ci brakuje, daj mi znać. 🙂

Świat cząstek elementarnych

 1. Przygoda z cząstkami
 2. Poziomy organizacji materii
 3. Bajka o (anty)materii i nie tylko…
 4. Poznajemy leptony!
 5. Kolor, dziwność, powab – poznajemy kwarki
 6. Oddziaływania w makro- i mikroświecie
 7. Oddziaływania podstawowe
 8. Kolorowe kredki…   → pomocniczy do opisu oddziaływań silnych
 9. Dzikie rozważania o ładunku kolorowym   → dla dociekliwych
 10. Oddziaływanie silne – gluony
 11. Oddziaływanie słabe – bozony pośredniczące
 12. Oddziaływanie elektromagnetyczne – fotony
 13. Oddziaływanie grawitacyjne – grawitony(?)
 14. Bariony – intensywna wymiana kolorów
 15. Mezony i pentakwarki   → dla dociekliwych
 16. Fizyczne podstawy chemii – podsumowanie!

Kinetyka chemiczna

 1. Szybkość reakcji chemicznej – co to za potwór?
 2. Równanie kinetyczne – sama szybkość to za mało
 3. Rząd reakcji – nic nowego z nową nazwą
 4. Stała szybkości reakcji – lektura do poduchy
 5. Reakcje proste a złożone
 6. Mechanizm reakcji
 7. Kinetyka reakcji I rzędu
 8. Kinetyka reakcji II rzędu
 9. Prosty model kinetyczny vs trudna rzeczywistość
 10. Reakcje odwracalne – trochę teorii
 11. Stała równowagi reakcji w kinetyce
 12. Reakcje odwracalne w zadaniach
 13. Kinetyka reakcji równoległych
 14. Kinetyka reakcji następczych – wyprowadzenia
 15. Reakcje następcze – wzory, wykresy
 16. Reakcje następcze w zadaniach
 17. Składanie reakcji – złożone problemy