Ciekawe zadanko z „organów”

Wiem, że bardzo dawno mnie nie było. Dno wiekuiste. 🙂 Przepraszam każdego, kto czekał na kolejny artykuł!!! W każdym razie już jestem, tym razem z zadaniem z chemii organicznej, które całkiem mi się spodobało. Czytając, zerkaj na przypisy umieszczone na samym dole. Zapraszam!

β-Ocymen jest przyjemnie pachnącym węglowodorem, który wyizolowano z liści niektórych ziół. Ma wzór sumaryczny $\mathrm{C_{10}H_{16}}$ oraz wykazuje absorpcję w nadfiolecie przy $\lambda_{\mathrm{max}}=232\mathrm{\ nm}$. W wyniku reakcji jego uwodornienia (na katalizatorze palladowym) powstaje 2,6-dimetylooktan. Ozonoliza β-ocymenu, a następnie reakcja z cynkiem i kwasem octowym prowadzi do postania czterech związków: acetonu, formaldehydu, aldehydu pirogronowego oraz aldehydu malonowego.

  1. Ile wiązań podwójnych istnieje w cząsteczce β-ocymenu?
  2. Czy β-ocymen jest sprzężonym, czy niesprzężonym polienem?
  3. Zaproponuj strukturę β-ocymenu.

Czytaj dalejCiekawe zadanko z „organów”